NGƯỜI CẦN ĐƯỚC Online

Trang chủ Ngày xưa Lịch sử Cần Đước

Lịch sử Cần Đước

Xóm Đáy của tôi

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG Xóm Đáy, xưa thuộc xã Phước Đông nay thuộc khu phố 2 Thị trấn Cần Đước, được hình thành đến nay khoảng hơn một thế kỷ. Ông cố, cha của bà nội tôi, gốc ở xóm Bà lựu, sinh khoảng năm 1880, khi lập gia đình...

Nghề truyền thống Cần Đước xưa: Nghề đóng ghe xã Phước Đông

ĐẶNG TRƯỜNG VÂN Phước Đông (PĐ) nằm ở vùng đất thấp, tiếp giáp hai sông lớn là Vàm Cỏ và Rạch Cát và bị chia cắt nhiều sông rạch lớn nhỏ, vì vậy ngay buổi đầu khai hoang ông cha ta đã chú trọng việc đóng ghe xuồng để làm...

Quá trình khai phá vùng đất Phước Đông – Cần Đước (1)

  ĐẶNG TRƯỜNG VÂN Tiếp theo bài viết về sự sáp nhập hai phường Phước Yên và Phước Yên Đông thành xã Phước Đông (năm 1923) cho đến nay, mời các bạn tham khảo thêm về quá trình khai phá vùng đất này của ông cha ta. Những mốc lịch sử...

Miễu và cúng miễu ở Cần Đước

ThS Nguyễn Văn Đông Đình thì gắn với làng còn miễu thì gắn với xóm. Ở Cần Đước và nhất là vùng Hạ hầu như xóm nào cũng có một cái miễu có lịch sử hơn trăm năm. Đình thì thờ Thành hoàng còn miễu thì thờ Nữ thần theo...

Đình và cúng đình ở Cần Đước

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG Đình luôn đi liền với làng. Mỗi làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng bổn cảnh là linh thần, ngoài ra có đình còn thờ thêm nhân thần là những nhân vật có công trạng lớn được nhân dân tôn là thần để thờ. Trong quá trình...

Vài nét về lịch sử Trường Trung học Cần Đước

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG  Khi rút khỏi Việt Nam năm 1954, người Pháp đã để lại ở Cần Đước một hệ thống giáo dục chỉ ở bậc tiểu học với một ít phòng học ở huyện lỵ dạy đến lớp Nhất và ở các làng dạy đến lớp Ba. Khi...

Quận trưởng Cần Đước từ 1930 đến 1975.

NGUYỄN VĂN ĐÔNG Có nhiều bạn đọc muốn biết Quận Cần Đước ngày xưa ai là người đứng đầu. Chúng tôi xin cung cấp thông tin đến các bạn tham khảo. Người Cần Đước Ảnh mang tính mình họa  Từ 1930 đến 1945 Thời Pháp cai trị thì cử tỉnh trưởng là người Pháp,...

Lịch sử hình thành xã Phước Đông – Cần Đước

ĐẶNG TRƯỜNG VÂN Phước Đông (PĐ) là một trong 17 xã, thị trấn thuộc huyện Cần Đước (CĐ), tỉnh Long An (LA). Tên gọi Phước Đông xuất hiện từ năm 1923, khi nhà cầm quyền Pháp sát nhập hai làng Phước Yên và Phước Yên Đông, lấy tên chung là...

Địa danh mang tên người ở Cần Đước.

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG Theo thống kê bước đầu thì có gần 100 địa danh mang tên người ở Cần Đước như mương Ông Huỳnh, rạch Bà Tượng… số tên ông tên bà tương đương nhau, đây là tên dân gian đặt gắn với miền sông nước như sông, rạch, cầu...

Mộ và đền thờ Lãnh binh NGUYỄN VĂN TIẾN

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG Thực dân pháp nổ súng tấn công Thành Gia Định 2/1859 mở đầu cho cuộc xâm lược Nam Kỳ, cũng ngay từ thuở ấy người dân Cần Đước đã có mặt trong hàng ngũ nghĩa quân để chống Pháp. Dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu...