NGƯỜI CẦN ĐƯỚC Online

Trang chủ Ngày nay Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích

Cần Đước cần thêm nhiều sản phẩm OCOP.

MINH QUÂN OCOP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh One Commune One Product of Viet Nam - Chương trình quốc gia Mỗi xã mỗi sản phẩm - Đây là chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi...

Lá thư người quản trị

Bạn đọc thân mến! Chúng tôi những người con của Cần Đước, sinh ra và lớn lên ở vùng đất phèn mặn nầy. Từ ngôi trường Trung học Cần Đước chúng tôi tiếp tục con đường học tập và trãi qua nhiều công việc khác nhau trước khi về hưu. Anh...