Cần Đước cần thêm nhiều sản phẩm OCOP.

0
724

MINH QUÂN

OCOP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh One Commune One Product of Viet Nam – Chương trình quốc gia Mỗi xã mỗi sản phẩm – Đây là chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Đối với Long An hiện có 26 sản phẩm đạt chuẩn OCOP  trong đó Cần Đước có 3 sản phẩm, đó là:

  • Cải xanh Hợp tác xã Rau an toàn Mười Hai ( xã Long Khê)  
  • Ống hút Cỏ bàng của Cơ sở sản xuất Miền Tây Xanh (xã Tân Chánh) 
  • Lạp xưởng tươi cơ sở Cô Châu ( Thị trấn Cần Đước).

Tỉnh Long An triển khai Chương trình OCOP từ năm 2018. Đây là chương trình hiệu quả, thiết thực đối với người dân, góp phần đưa những sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Huyện Cần Đước nổi tiếng với nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như gạo, lạp xưởng, mắm còng, bánh in Long Hựu… đều có thể xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của Việt Nam.

Hình ảnh_1.jpeg

Hình ảnh_2.jpegHợp tác xã Rau an toàn Mười Hai ĐT: 0918 40 40 00

Hình ảnh_4.jpeg

Ống hút cỏ bàng Miền Tây Xanh ĐT: 0938668511