test

NGƯỜI CẦN ĐƯỚC Online

Trang chủ Ngày xưa Di tích Lịch sử

Di tích Lịch sử

Nhà thờ Nha Ràm

Th.S NGUYỄN TẤN QUỐC Cần Đước là nơi sớm có mặt của Đạo Thiên Chúa. Theo Cần Đước Đất và Người, 1988, tài liệu của các nhà truyền giáo (Những mục lục của giáo sĩ Rioal, Graff và Philippe De La Conception lập, hiện lưu trữ tại văn khố Hội...

Chùa Thiên Mụ và truyền thuyết về vua Gia Long

Có lẽ không ít người biết đến truyền thuyết về chùa Thiên Mụ ở Huế gắn với chúa Nguyễn Hoàng nhưng cũng không nhiều người biết có một ngôi chùa cũng mang tên Thiên Mụ ở Cần Đước, Long An gắn với truyền thuyết về vua Gia Long lúc...

Đình Vạn Phước

Đình Vạn Phước nằm ở gần cầu Chợ Đào, thuộc trung tâm xã Mỹ lệ, nơi làm ra hạt gạo Nàng thơm Chợ Đào nổi tiếng!. Đình thờ Thành hoàng và thờ ông Bùi Quang Diệu, còn gọi là Quản Là, một người yêu nước và tham gia khởi nghĩa vũ trang...