NGƯỜI CẦN ĐƯỚC Online

Trang chủ Ngày xưa Di tích Lịch sử

Di tích Lịch sử

Đình Vạn Phước

Đình Vạn Phước nằm ở gần cầu Chợ Đào, thuộc trung tâm xã Mỹ lệ, nơi làm ra hạt gạo Nàng thơm Chợ Đào nổi tiếng!. Đình thờ Thành hoàng và thờ ông Bùi Quang Diệu, còn gọi là Quản Là, một người yêu nước và tham gia khởi nghĩa vũ trang...