NGƯỜI CẦN ĐƯỚC Online

Trang chủ Du lịch Đi đó, đi đây

Đi đó, đi đây

Cảm nhận từ một chuyến đi: “Hai lúa” đi Úc.

 HAI LÚA CẦN ĐƯỚC Có nhiều người đi nước ngoài nhiều lần nhưng đi theo Tour du lịch hoặc đi công tác đều có kẻ đưa người đón nhưng đến khi đi một mình mới cảm nhận được những cái “lúa” của anh Hai. Chúng tôi muốn giới thiệu kinh...

Một ngày ở huyện láng giềng: Tân Trụ

THANH MINH Tuy là láng giềng với nhau, mãi đến hôm nay ở tuổi U70 đời cuối mới có dịp đến thăm Tân Trụ. Nói là láng giềng vì Tân Trụ bên cạnh xã Long Cang, huyện Cần Đước quê tôi. Hai bên chỉ cách nhau dòng sông Vàm Cỏ Đông...