Địa danh mang tên người ở Cần Đước.

0
971

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Theo thống kê bước đầu thì có gần 100 địa danh mang tên người ở Cần Đước như mương Ông Huỳnh, rạch Bà Tượng…

số tên ông tên bà tương đương nhau, đây là tên dân gian đặt gắn với miền sông nước như sông, rạch, cầu ,bến, mương, xóm, miễu….

Chữ viết tắt: Long Hựu Tây- LHT; Phước Vân – PV; Long Cang – LC; Phước Đông- PĐ; Long Sơn: LS Tân Ân – TÂ; Phước Tuy – PT ; Thị trấn Cần Đước – TTCĐ; Tân Chánh – TC; Long Khê – LK; Long Hoà- LH; Long Hựu Đông- LHĐ; Long Định – LĐ; Tân Trạch – TTr; Tân Lân – TL)

Địa danh mang tên Ông:

Cầu ông Mít (LHT); rạch ông Bí, rạch ông Kế (PV); rạch ông Sắn, sông ông Bình, rạch ông Cồ (LC); rạch ông Bán, rạch ông Dư, cua Lãnh Thế (PĐ); rạch ông Mộc (LS); bến đò ông Du, xóm thầy cai Bằng (TÂ); bến đò Xã Bảy, rạch ông Lớn, ao ông Cả, rạch ông Kiểu (PT); cầu Chủ Thơ (TTCĐ); rạch ông Cả, rạch ông Thiệu, rạch ông Trinh, rạch Cả Cơm (TC); mương ông Huỳnh (PĐ-TC); cầu Tổng Tấn, cầu Thầy Lưu (LK); cầu ông Bộ (LH); rạch ông Xà (TÂ); cầu năm Rê, cầu tám Uông, cầu năm Tra, cầu chín Na (LHĐ); rạch mười Chắc, rạch sáu Phát, rạch mười Đẹt, rạch chín Triệu, rạch út Sử, rạch mười Triều, rạch hai Khâm (PT), cống tám Bụng (TL)…

 

Địa danh mang tên Bà:

Rạch bà Vệ (LĐ); đường bà mười Đạo, rạch bà Nghị, rạch bà Rơm (PT); rạch bà Xiển, rạch bà Tám, rạch bà Lắc, rạch bà Đình, rạch bà Ngọt, rạch bà Lành, rạch bà Lý, rạch bà Chủ, miễu bà Quạ (LS); cầu bà Bông (LHĐ); cầu bà Thầy (LHT); bến đò bà Nhờ (TÂ); rạch bà Xã Thảo, rạch bà Tượng (TTr); xóm bà Chủ, xóm bà Lựu, xóm bà Đông, rạch bà Xã, miểu bà Xẫm (ttcđ); rạch bà Thượng, rạch bà Lư, rạch bà Chủ, cầu bà Chủ, rạch bà Rô (LC); cầu bà Quyên, rạch bà Phó (TC); rạch bà Cẩm (PV); rạch bà Soi (PĐ). rạch Bà Hương (TL)

 

Nhận xét

Hầu hết địa danh mang tên người ở Cần Đước không có kèm theo thứ như cách gọi của người miền Nam mà gọi thẳng tên, đây là cách gọi của người từ Huế trở ra Bắc. Vì vậy có thể nói đây là tên của những người đầu tiên từ miền ngoài vào khai phá đất Cần Đước và tên của họ được gọi để đặt cho xóm, cho cầu, cho rạch, cho sông, cho bến…gắn liền với vùng sông nước mà họ định cư. Có vài tên có kèm theo thứ thì chỉ được đặt sau nầy và là tên những người được sinh ra ở Cần Đước…

Rất mong các bạn bổ sung thêm cho đầy đủ.

ThS Nguyễn Văn Đông

Bài trướcPhát hiện ngôi mộ cổ ở Tân Chánh – Cần Đước làm rõ thêm về thân thế, sự nghiệp của nhân vật lịch sử Nguyễn Khắc Tuấn
Bài tiếp theoCuộc sống người nông dân Tân Trạch xưa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây