Đình và cúng đình ở Cần Đước

1
991

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Đình luôn đi liền với làng. Mỗi làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng bổn cảnh là linh thần, ngoài ra có đình còn thờ thêm nhân thần là những nhân vật có công trạng lớn được nhân dân tôn là thần để thờ.

Trong quá trình khai hoang lập ấp có lúc ở Cần Đước có đến 46 làng, ban đầu là những làng nhỏ (thôn), sau đó như cầu phát triển nhiều làng nhỏ được nhập lại thành làng lớn nên còn 21 rồi 15 làng vào năm 1892. Những làng nầy sau trở thành xã và hiện Cần Đước có 17 đơn vị cấp xã gồm 16 xã và 01 thị trấn. Và hiện có những xã có nhiều đình là do quá trình nhập làng nầy…
Ở Cần Đước còn có một số Nhà vuông ở một số ấp, đây được xem là tiền thân của đình ở thôn nhỏ và thờ Tiên sư…

Chữ viết tắt trong bài nầy:
(PT: Phước Tuy; LC: Long Cang; LS: Long Sơn; LHĐ: Long Hựu Đông; ML: Mỹ Lệ; TC: Tân Chánh; LHT: Long Hựu Tây; TTCĐ: thị trấn Cần Đước; TL: Tân Lân; LTr: Long Trạch; PĐ: Phước Đông; TTr: Tân Trạch; LĐ: Long Định; PV: Phước Vân; LH: Long Hoà; LK: Long Khê)

Đình: có 36 đình và 01 đền thờ.
Đình Khánh Điền, đình Phước Khánh, đình Phước Tuy, đình Phước Chỉ (PT-04); đình Long Cang, đình Long Thới (LC-2); đình Thạnh Hòa, đình Long Sơn, đình Long Thạnh (LS-3); đình Long Hựu, đình Long Ninh (LHĐ-02); đình Vạn Phước, đình Long Mỹ, đình Mỹ Lệ (ML-3); đình Tân Chánh (TC-1); đình Long Hưng, đình Mỹ Điền (đình Năm), đình Hựu Lộc (LHT-3); đình Tân Ân (TTCĐ-01); đình Tân Lân (TL-01); đình Cầu Xây, đình Minh Thiện, đình Long Thanh, đình Phước Vĩnh (LT-04); đình Phước Yên Đông (PĐ-01); đình Trạch An, đình Chánh (TTr-02); -đình Long Định (LD-01); đình An Thuận, đình Tuy Lộc, đình Phước Vân (PV-03); đình ấp 1A, đình ấp 4, đình ấp 5 (LH-03); -đình Phước Bữu, đình Bàu Điển (LK-02)
*Đền thờ Tổng Lãnh Binh Nguyễn Văn Tiến (ML)


Đình Vạn Phước vừa được trùng tu

Lễ cúng đình
1- Lễ Kỳ Yên ở đình Vạn Phước, ấp 3, xã Mỹ Lệ, ngày 17-18-19, tháng 1(Giêng)1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Rước: không có tổ chức rước (rước nước, rước văn, rước sắc, rước thánh).
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: heo quay, xôi. Không tổ chức hát.

Lễ cúng đình Vạn Phước

2- Lễ giỗ ông Bùi Quang Diệu ở đình Vạn Phước, ấp 3, xã Mỹ Lệ, ngày 11 tháng Giêng, hội lệ , 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Lãnh binh Bùi Quang Diệu. Không có tổ chức rước.
Tế: không.
Lễ vật: heo quay, xôi. Tổ chức hát cải lương.

3- Lễ Kỳ Yên ở đình Long Mỹ, ấp 7, xã Mỹ Lệ, ngày 12-13, tháng 1, hội lệ , 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: heo quay, xôi.Tổ chức hát cải lương.

4- Lễ Kỳ Yên ở đình Mỹ Lệ, ấp 7, xã Mỹ Lệ, ngày 12-13, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: heo quay, xôi. Trước có hát bóng rỗi nhưng nay không còn.

5- Lễ Kỳ Yên ở đình Tân Lân, ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, ngày 15 đến 16 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh, Tiền hiền Mai Thăng Đường. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng khăn đóng xanh (Chánh bái), áo dài khăn đóng đen (hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần rượu.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: bò, heo sống. Trước có hát tuồng nhưng nay không còn.

Đình Vạn Phước – nơi sinh hoạt của CLB Đờn ca tài tử Mỹ Lệ

6- Lễ giỗ ông Nguyễn Khắc Tuấn tại đình Tân Chánh, ấp Đình, xã Tân Chánh, ngày 5-6, tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: 2 sắc Minh Mạng năm thứ 4 (3.3.1823).
Đối tượng thờ: Nguyễn Khắc Tuấn.
Rước sắc: đi theo thứ tự Chánh bái- Ban Hội hương- Thủ bổn đội chấp kích, lỗ bộ- Đội lân- cuối cùng là nhân dân. Đám rước bắt đầu từ nhà Chánh bái thỉnh sắc về đình. Cúng tế xong đưa trở lại. Lúc trở lại, lân đi đầu.
Tế: 30 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh, khăn đóng đỏ (chủ tế: Chánh bái), áo rộng khăn đóng xanh (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ, trò lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Tổ chức hát tuồng (3 năm 1 lần).

7- Lễ Tống phong ở đình Tân Chánh ra sông Vàm Cỏ, ấp Đình, xã Tân Chánh, ngày 5 tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Đây là lễ hội thứ hai diễn ra đêm 5 tháng 2 trong ngày giỗ Nguyễn Khắc Tuấn ở đình Tân Chánh. Nghi thức là làm tàu bè chuối, trên đặt lễ vật gồm: 1 con gà, gạo, muối, nước, giấy tiền vàng bạc, bông. Đám rước gồm Chánh bái, Phó bái và quần chúng nhân dân đưa từ đình ra thả ở sông Vàm Cỏ.

Lễ cúng đình Tân Chánh

8- Lễ Kỳ Yên, giỗ Nguyễn Trung Trực tại đình Long Định, ấp 1, xã Long Định, ngày 15, 16 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh, Nguyễn Trung Trực. Không có tổ chức rước.
Tế: không.
Lễ vật: thịt heo. Trước có hát tuồng nhưng nay không còn.

9- Lễ Kỳ Yên và giỗ Tiền hiền Phạm Khắc Tuấn tại đình Tân Ân, khu 6, thị trấn Cần Đước, ngày16 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh, Tiền hiền Phạm Khắc Tuấn. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 1 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: cắt lông đuôi heo, để vào ít huyết cúng, xong chôn sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Không hát.

10- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Thới, ấp 2, xã Long Cang, ngày 16 đến 17 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: Không. Thủ tục có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ. Lễ vật: thịt heo, gà, vịt, xôi. Không hát.


Tuồng cổ cải lương thường được biểu diễn ở các lễ cúng đình

11- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Cang, ấp 1, xã Long Cang, ngày 14 đến 16 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 8 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), khăn áo, mũ của lễ sanh đạo Cao Đài (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: heo quay, xôi nếp. Tổ chức hát tuồng.

12- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Khánh, ấp 1, xã Phước Tuy, ngày 15-16, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 15 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen, áo mũ của lễ sanh đạo Cao Đài (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết đem tế, xong chôn sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng, nay không.

13- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Tuy, ấp 5, xã Phước Tuy, ngày 14-15, tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 9 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng đen (chủ tế), áo dài khăn đóng đen, áo mũ của lễ sanh đạo Cao Đài (xướng quan, hầu tế).Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, lễ tạ.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ, múa lân. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy một ít lông đuôi lợn và huyết chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng, nay không.

14- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Chỉ, ấp 7, xã Phước Tuy, ngày 12-13 tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 9 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng đen (chủ tế), áo mũ của lễ thỉnh sanh đạo Cao Đài (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Tổ chức hát cải lương.


Nghi lễ cúng đình ở miền Đông nam Bộ

15- Lễ Kỳ Yên tại đình Mỹ Điền, ấp Mỹ  Điền, xã Long Hựu Tây, ngày 11-16 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 9 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo mũ của lễ sanh đạo Cao Đài (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: Ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng nay không còn.

16- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Hưng, ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây, ngày 14 đến 16 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh.
Không có tổ chức rước.
Tế: không. Ế mao huyết: Ông thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng nhưng nay không còn.

17- Lễ Kỳ Yên tại đình Hựu Lộc, ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây, ngày 11-12, tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
.Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không. Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.Tế: 9 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo mũ của lễ sanh đạo Cao Đài (hầu tế và trò lễ).Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc.Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng nay không còn.

18- Lễ Kỳ Yên tại đình An Thuận, ấp 5, xã Phước Vân, ngày 10 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống, xôi. Tổ chức hát cải lương.


Lễ cúng đình ở năm Bộ

19- Lễ Kỳ Yên tại đình Tuy Lộc, ấp 3, xã Phước Vân, ngày 17 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: heo quay, xôi. Hát cải lương.

20- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Vân, ấp 1, xã Phước Vân, ngày 16  tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 8 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh (chủ tế), áo dài khăn đóng đen (xướng quan, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống, xôi. Hát cải lương.

21- Lễ Kỳ Yên tại đình ấp 1A, xã Long Hòa, ngày 19-20, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng khăn đóng đỏ (chủ tế), áo rộng xanh khăn đóng (xướng quan, hầu tế ).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ, múa lân. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Lễ vật: heo quay.Trước có hát tuồng nay không còn.

22- Lễ Kỳ Yên tại đình Ấp 4, xã Long Hòa, ngày 20-21, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng đỏ đội khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ, múa lân. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống.Trước có hát tuồng nay không còn.

23- Lễ Kỳ Yên tại đình Ấp 5, xã Long Hòa, ngày 16-17, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 7 người.Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong chôn phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống, trà rượu, hương hoa. Trước có hát tuồng nay không còn.

24- Lễ Tống phong ở đình ấp 5, xã Long Hòa, hội lệ 1 năm 1 lần. Đây là lễ hội thứ 2 diễn ra vào ngày 16 tháng 1, với nghi thức làm tàu bằng bè chuối trên đặt lễ vật (thịt heo, trà bánh, hương hoa) thả ra sông Đôi Ma. Hiện nay sông bị ngăn đập nên thay đổi nghi thức bằng cách đốt tàu.

25- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Bửu, ấp 4, xã Long Khê, ngày 16-17, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: thịt heo sống, xôi nếp. Không hát.

26- Lễ Kỳ Yên tại đình Bàu Điển, ấp 2, xã Long Khê, ngày 15-16, tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: thịt heo sống, xôi nếp.Trước có hát tuồng, nay không còn.

27- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Hựu, ấp Trung, xã Long Hựu Đông, ngày 15-16, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 8 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng nay không còn.

28- Lễ Cầu mưa tại đình Long Hựu, ấp Trung, xã Long Hựu Đông, ngày 15-17, tháng 4. Lễ hội này chỉ được tổ chức vào những năm hạn hán.
Có tổ chức rước: đi đầu là Ông Địa, tiếp theo là đội nhạc lễ, Ban Hội hương đình, đội Hồ bơi (gồm 14 thanh niên tay cầm chèo), sau cùng là dân làng.
Đám rước xuất phát từ đình Long Hựu, kéo đi vòng quanh xã, sau đó trở về đình, vừa đi vừa hô to:
Cốc, cốc, hồ bơi
Trên trời mưa xuống
Cho dân mần ruộng
Lúa đổ đầy kho
Dân ăn cho no
Dân chèo cho mạnh!
Tế: 8 người.Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ.
Lễ vật: gạo, muối, nước sông. Không tổ chức hát.

29- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Ninh, ấp Long Ninh, xã Long Hựu Đông, ngày 10-11 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần rượu.Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem quăng đi tứ hướng.
Lễ vật: tế heo sống, xôi.Trước có hát tuồng nay không còn.

30- Lễ Kỳ Yên tại đình Cầu Xây, ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, ngày 16-17, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh viền đen khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt.
Lễ vật: heo quay. Trước có hát tuồng nay không còn.

31- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Thanh, ấp Long Thanh, xã Long Trạch, ngày 15-16 tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 8 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng đỏ (chủ tế), áo rộng xanh viền đen (hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống.Trước có hát tuồng, nay không còn.

32- Lễ Kỳ Yên tại đình Minh Thiện, ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, ngày 17-18, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng đỏ (chủ tế), áo rộng xanh viền đen (hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng nay không còn.

33- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Vĩnh, ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, ngày 15-16 tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng đỏ (chủ tế), áo rộng xanh viền đen (hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần rượu. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Không hát.

34- Lễ Kỳ Yên tại đình Phước Yên Đông, ấp 1, xã Phước Đông, ngày 15-16, tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 8 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng xanh (chủ tế, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: heo sống, xôi, bánh quy.Trước có hát tuồng nay không còn.

35- Lễ Tống Phong tại đình Phước Yên Đông, ấp 1, xã Phước Đông đưa ra sông Vàm Cỏ, xã Phước Đông, diễn ra vào ngày 9-10, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Cầu sóng yên gió lặng với nghi thức kết tàu bè chuối đưa từ đình ra thả sông Vàm Cỏ.Trên tàu đặt lễ vật trái cây, chè xôi.

36- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Sơn, ấp 5, xã Long Sơn, ngày 18 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 12 người.Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng xanh hoặc đen (chủ tế, hầu tế). Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 1 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng, nay không còn.

37- Lễ Kỳ Yên tại đình Long Thạnh, ấp 2, xã Long Sơn, ngày 21 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 10 người.Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có quán tẩy, dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 1 tuần rượu. Trong cuộc tế có nhạc lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Không hát.

38- Lễ Kỳ Yên tại đình Thạnh Hòa, ấp 1A, xã Long Sơn, ngày 16 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không. Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước. Tế: 12 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ, trò lễ. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng, nay không còn.

39- Lễ Kỳ Yên tại đình Trạch An, ấp 1B, xã Tân Trạch, ngày 11 tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 6 người.Trang phục đội tế: áo rộng đen khăn đóng (chủ tế, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 1 tuần rượu. Trong cuộc tế có nhạc lễ, múa lân. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Không hát.

40-   Kỳ Yên tại đình Chánh, ấp 1A, xã Tân Trạch, ngày 17 tháng 12, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Thành Hoàng Bổn Cảnh. Không có tổ chức rước.
Tế: 10 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng xanh (chủ tế, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần. Trong cuộc tế có nhạc lễ, múa lân. Đọc sớ chữ quốc ngữ âm Hán Việt. Ế mao huyết: trước khi tế, ông Thủ bổn lấy lông đuôi heo và huyết cúng, xong đem đốt phía sau đình.
Lễ vật: tế heo sống. Trước có hát tuồng nay không còn.

41- Lễ Kỳ Yên tại chùa 1Ông Bổn, ấp 1A, xã Tân Trạch, ngày 10-12, tháng 2, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Đối tượng thờ: Ông Bổn. Không có tổ chức rước.
Tế: 8 người. Trang phục đội tế: áo rộng xanh khăn đóng (chủ tế, hầu tế).Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 3 tuần.Trong cuộc tế có nhạc lễ, múa lân.
Lễ vật: heo quay. Trước có hát tuồng, nay không còn.

42- Lễ cúng Quan Thánh Đế Quân tại Chùa Ông, ấp 4A, xã Tân Trạch, ngày 11 tháng 3, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Quan Công. Không có tổ chức rước.
Tế: không.
Lễ vật: heo quay. Không hát.

43- Lễ cúng Quan Thánh Đế Quân tại chùa Ông, ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, ngày 12-13, tháng 1, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Quan Công.Không có tổ chức rước (rước nước, rước văn, rước sắc, rước thánh).
Tế: 10 người. Trang phục đội tế: áo dài khăn đóng đen (chủ tế, hầu tế). Thủ tục tế có dâng hương, dâng rượu, hóa chúc, lễ tạ.
Tế 1 tuần rượu.Trong cuộc tế có nhạc lễ.
Lễ vật: heo quay nguyên con.

44- Lễ cúng Nam Hải Tướng Quân tại lăng Ông, khu 6, thị trấn Cần Đước, ngày 23 tháng 4, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: cá đao. Không có tổ chức rước.
Tế: không.
Lễ vật: cúng chay. Không hát.

45- Lễ giỗ Lãnh binh Nguyễn Văn Tiến ở đền thờ Nguyễn Văn Tiến, ấp 7, xã Mỹ Lệ, ngày 3 tháng 10, hội lệ, 1 năm 1 lần.
Sắc phong: không.Thần phả, thần tích: không.
Đối tượng thờ: Lãnh binh Nguyễn Văn Tiến.
Tế: không.
Lễ vật: heo quay, xôi. Tổ chức hát cải lương.

ThS Nguyễn Văn Đông

Bài trướcBài vọng cổ: Hạt Ngọc quê hương
Bài tiếp theoMiễu và cúng miễu ở Cần Đước

1 BÌNH LUẬN

  1. Dạ tại Long Định còn một đình nữa là Đình Long Kim, nằm nay cầu Long Kim. Tại Long Khê còn Đình Long Khê tọa lạc trên đường Trị Yên. Long Trạch có Đình Long Trạch cũng nằm trên đường Trị Yên. Long Hòa thì có đình Phước Hưng nằm trên đường tỉnh 626 gần trường Tiểu học Long Hòa (điểm Phước Hưng)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây