UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

0
582


AN NHIÊN


Ngày 13/4, UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

1513.jpgUBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ phối hợp thực hiện: Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh; cho cán bộ nguồn cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh; đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh; tư vấn chính sách cho tỉnh.l