Vài nét về lịch sử Cần Đước

0
837
Năm 1698, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào Nam lập phủ Gia Định gồm có hai huyện Phước Long (Biên Hoà) và Tân Bình (Sài Gòn). Vùng Cần Đước ngày nay lúc bấy giờ là một phần của tổng Phước Lộc, huyện Phước Long. Năm 1779 vùng Cần Đước được nhập về huyện Tân Bình.
Năm 1808, đời vua Gia Long, phủ Gia Định đổi thành Thành Gia Định. Tổng Phước Lộc nâng lên thành huyện Phước Lộc, thuộc phủ Tân Bình, trấn Phiên An, Thành Gia Định. Năm 1832, đời vua Minh Mạng, đất Gia Định chia thành lục tỉnh. Trấn Phiên An trở thành tỉnh Gia Định, thì huyện Phước Lộc thuộc phủ Tân An, tỉnh Gia Định.
Năm 1862, huyện Phước Lộc chia thành 6 tổng: Phước Điền Thượng, Phước Điền Trung, Phước Điền Hạ, Lộc Thành Thượng, Lộc Thành Trung, Lộc Thành Hạ. (Ba tổng sau là địa giới của huyện Cần Đước ngày nay.)
Thực dân Pháp sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ năm 1862 đã chia tỉnh Gia Định thành 7 khu tham biện là Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Giuộc, Gò Công, Tây Ninh, Tân An, Trảng Bàng. Trong đó khu tham biện Cần Giuộc được thành lập từ huyện Phước Lộc. Năm 1876, Pháp chia Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính, gồm 19 tiểu khu. Và khu tham biện Cần Giuộc thuộc tiểu khu Chợ Lớn, thuộc khu hành chính Mỹ Tho.
Ngày 29/12/1899, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đổi tiểu khu hành chính thành tỉnh. Từ đó tiểu khu Chợ Lớn trở thành tỉnh Chợ Lớn chính thức từ ngày 1/1/1900.
Sau khi tái lập tỉnh, năm 1909 Pháp thành lập cấp dưới tỉnh là các Sở đại lý (tương đương cấp quận). Sở đại lý Rạch Kiến được thành lập gồm 3 tổng Lộc Thành (thượng, trung, hạ) huyện lỵ đóng tại Rạch Kiến. Năm 1923, Sở đại lý Rạch Kiến đổi thành Sở đại lý Cần Đước và huyện lỵ đời về Cần Đước. Và năm 1928, Sở đại lý Cần Đước chính thức đổi tên thành quận Cần Đước, thuộc tỉnh Chợ Lớn và tồn tại cho đến năm 1955.
Ngày 22/10/1956, chính quyền Ngô Đình Diệm sát nhập 2 tỉnh Tân An và Chợ Lớn thành lập tỉnh Long An. Quận Cần Đước thuộc tỉnh Long An.
Năm 1966 quận Cần Đước đổi tên thành quận Cần Đức và quận Cần Giuộc đổi thành quận Thanh Đức. Nhưng có lẽ việc đổi tên nầy không được sự đồng thuận cao của dư luận nên đã phải sớm lấy trở lại tên cũ.
Năm 1967, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chia quận Cần Đước làm thành 2 quận Cần Đước và Rạch Kiến. Sau 30/4/1975, hai quận Cần Đước và Rạch Kiến lại nhập lại thành huyện Cần Đước cho đến ngày nay.
Tóm lại:
.Thời Phong kiến triều Nguyễn, xứ Cần Đước thuộc tổng Phước Lộc, rồi huyện Phước Lộc và lần lượt thuộc phủ Gia Định (1698), thành Gia Định (1808), và tỉnh Gia Định (1832).
.Đến thời Pháp thuộc, vùng Cần Đước thuộc khu tham biện Cần Giuộc, rồi thuộc sở đại lý (quận) Rạch Kiến (1909).
.Địa danh Cần Đước chính thức trở thành tên của một đơn vị hành chính vào năm 1923, khi sở đại lý Rạch Kiến đổi thành sở đại lý Cần Đước. Và năm 1928 sở đại lý Cần Đước lại đổi thành quận Cần Đước, thuộc tỉnh Chợ Lớn.
Đến năm 1956 thì quận Cần Đước thuộc tỉnh Long An. Sau 30.4.75 là huyện Cần Đước cho đến ngày nay.
Nguyễn Văn Đông
Bài trướcNguồn gốc của từ “Cần Đước”
Bài tiếp theoKinh Nước mặn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây